Odbornost
odbornost.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz

O nás

Společnost Avenier a.s. působí v oblasti očkování od roku 2007. V současné době je největším distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů v České republice. Avenier je rovněž provozovatelem rozsáhlé sítě center Očkování a cestovní medicíny, která se nacházejí téměř ve všech krajských a vybraných okresních městech.

Naše vize a hodnoty

VĚŘÍME, ŽE …
… budoucnost medicíny spočívá primárně v prevenci onemocnění. Jsme přesvědčeni o tom, že je to právě očkování, které je a do budoucna zůstane jednou z nejúčinnějších a nejdůležitějších forem prevence.

NAŠE POSLÁNÍ
Využitím naší odbornosti a inovativního myšlení zvyšujeme společně proočkovanost populace ČR.

NAŠE VIZE

Naší vizí je svět,
...kde se lékař soustředí na odbornou činnost spočívající v osvětě, identifikaci rizik pro pacienta, indikaci očkování a následně na samotný výkon očkování.
"Na vše ostatní … má nás!"
(DIVIZE DISTRIBUCE)

Naší vizí je svět,
… kde pro každého zodpovědného cestovatele a aktivního člověka je síť očkovacích center preferovanou volbou odborné a srozumitelné autority v oblasti ochrany svého zdraví.
"Následujte Vaše vášně bez obav! Na vše ostatní … máte nás!"
(DIVIZE CENTER OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNY)

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost společnosti Avenier a.s. odráží naše hodnoty a je nedílnou součástí našich každodenních aktivit.

Odborná spolupráce
Ve spolupráci s odborníky se věnujeme prohlubování odborných znalostí a proaktivního přístupu k preventivnímu očkování u lékařů primární péče.

Osvěta a edukace
Zaměřujeme se na vzdělávací programy pro laickou a odbornou veřejnost podporující zdravotní prevenci.

Finanční pomoc
Finančně i personálně podporujeme vybrané neziskové a humanitární organizace pomáhající v zahraničí.

Náš tým

Tomáš Florian
Předseda představenstva
Vladimír Keršner
Místopředseda představenstva
 
Ladislav Baloun
Člen představenstva
Jáchym Janošek
Výkonný ředitel Distribuce
 
Martin Nesrsta
Výkonný ředitel center OCM
Rastislav Maďar
Odborný garant
 
Lucie Holaňová
Manažerka procesů a kvality / Kvalif. osoba
Ladislav Batěk
IS/IT manažer
 
Lenka Korbelářová
Manažerka korporátního obchodu
Radek Pecl
Oblastní manažer obchodu
 
Jana Hykešová
Oblastní manažerka obchodu
Zbyněk Rada
Marketingový manažer
 
Lucie Alexová
Manažerka lidských zdrojů
Jitka Havlíková
Manažerka provozu a interní komunikace OCM
 
 

 

Nahoru