Odbornost
odbornost.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz

O nás

Společnost Avenier a.s. působí v oblasti očkování od roku 2007. V současné době je největším distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů v České republice. Avenier je rovněž provozovatelem rozsáhlé sítě center Očkování a cestovní medicíny, která se nacházejí téměř ve všech krajských a vybraných okresních městech.

Naše vize a hodnoty

VĚŘÍME, ŽE …
… budoucnost medicíny spočívá primárně v prevenci onemocnění. Jsme přesvědčeni o tom, že je to právě očkování, které je a do budoucna zůstane jednou z nejúčinnějších a nejdůležitějších forem prevence.

NAŠE POSLÁNÍ
Využitím naší odbornosti a inovativního myšlení zvyšujeme společně proočkovanost populace ČR.

NAŠE VIZE

Naší vizí je svět,
...kde se lékař soustředí na odbornou činnost spočívající v osvětě, identifikaci rizik pro pacienta, indikaci očkování a následně na samotný výkon očkování.
"Na vše ostatní … má nás!"
(DIVIZE DISTRIBUCE)

Naší vizí je svět,
… kde pro každého zodpovědného cestovatele a aktivního člověka je síť očkovacích center preferovanou volbou odborné a srozumitelné autority v oblasti ochrany svého zdraví.
"Následujte Vaše vášně bez obav! Na vše ostatní … máte nás!"
(DIVIZE CENTER OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNY)

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost společnosti Avenier a.s. odráží naše hodnoty a je nedílnou součástí našich každodenních aktivit.

Odborná spolupráce
Ve spolupráci s odborníky se věnujeme prohlubování odborných znalostí a proaktivního přístupu k preventivnímu očkování u lékařů primární péče.

Osvěta a edukace
Zaměřujeme se na vzdělávací programy pro laickou a odbornou veřejnost podporující zdravotní prevenci.

Finanční pomoc
Finančně i personálně podporujeme vybrané neziskové a humanitární organizace pomáhající v zahraničí.

Náš tým

Petr Foukal
Předseda představenstva
Filip Nosek
Člen představenstva
 
David Valnoha
Ředitel pro personální a lékařskou péči
Ladislav Batěk
IS/IT manažer
 
Jitka Havlíková
Manažer provozu a interní komunikace OCM
Jana Hykešová
Oblastní manažerka obchodu
 
Jáchym Janošek
Oblastní manažer obchodu
Silvana Jakubalová
Manažerka rozvoje sítě OCM
 
Lenka Korbelářová
Manažerka korporátního obchodu
Pavla Křížová
Manažerka lidských zdrojů
 
Rastislav Maďar
Odborný garant
Martin Nesrsta
Marketingový manažer
 
Vladimír Pechmann
Manažer kvality / Kvalif. osoba
Kateřina Procházková
Finanční manažerka
 
Petr Řeha
Manažer oddělení péče o zákazníka

 

Nahoru